ITW

WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Przynależność do globalnej korporacji wymaga wdrożenia spójnej komunikacji wizualnej. Projektowane przez nas katalogi, ulotki, plakaty przenoszą zasady koncernu i kulturę organizacji do polskiego oddziału.

projektowanie_1_KOMUNIKACJA_StudioA
projektowanie_2_KOMUNIKACJA_StudioA
rojektowanie_KOMUNIKACJA_StudioA
projektowanie_1_teczka_ulotka_StudioA