NAVO

Film korporacyjny

Film promujące wśród pracowników wartości korporacyjne. Zamówienie Działu Kadr.