BMG Sport Management

WEB Design

Projekt strony internetowej sportowej agencji menadżerskiej wymagał od nas stworzenia autorskich grafik. Powstała intrygująca historia kierowana do piłkarzy u progu kariery. Tworzenie stron internetowych zawsze osadzone jest w kontekście grupy docelowej i wyznaczonego przez klienta celu biznesowego.