Mega Service

WEB Design

Projekt strony Mega serwis zajmującą się kompleksowym utrzymaniem czystości. Ważnym elementem projektowania było klarowne i przejrzyste przedstawienie szerokiej oferty usług, którą oferuje firma.