Eset

ANTYWIRUS

Nawet najlepszy produkt potrzebuje wizualnej oprawy – dla programów komputerowych ESET zaprojektowaliśmy nowoczesne, utrzymane w technicznej konwencji opakowania i layouty materiałów prasowych. Na podstawie materiałów korporacyjnych tworzymy wizerunek ESETa
w Polsce.

Projekt_plakat_ESETantywirus_studioA
Rollup-Eset-projekt-StudioA