GGS Projekt

WEB Design

Projekt strony pracowni geologii i ochrony środowiska. Najważniejsze wyzwanie jakie niosło tworzenie strony internetowej GGS Projekt, to dokładne odtworzenie struktury i budowy strony w zupełnie nowej oprawie graficznej. Istniejąca strona była bardzo dobrze wypozycjonowana i zachowanie jej rankingu było kluczowe dla klienta.